Narasimhaye’s Blog

Bhairava Mantra

Posted on: November 2, 2008

Bairava Mantra

 

Om Swanathvajaya Vidhmahe Soola Hasthaya Dheemahe
Tanno Bhairava Prachodayaath

shrii kaalabhairavaashhTakam.h

devaraajasevyamaanapaavanaa.nghripaN^kajaM
vyaalayaGYasuutramindushekharaM kR^ipaakaram.h .
naaradaadiyogivR^indavanditaM digaMbaraM
kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavaM bhaje .. 1..

bhaanukoTibhaasvaraM bhavaabdhitaarakaM paraM
niilakaNThamiipsitaarthadaayakaM trilochanam.h .
kaalakaalamaMbujaakshamakshashuulamaksharaM
kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavaM bhaje .. 2..

shuulaTa.nkapaashadaNDapaaNimaadikaaraNaM
shyaamakaayamaadidevamaksharaM niraamayam.h .
bhiimavikramaM prabhuM vichitrataaNDavapriyaM
kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavaM bhaje .. 3..

bhuktimuktidaayakaM prashastachaaruvigrahaM
bhaktavatsalaM sthitaM samastalokavigraham.h .
vinikvaNanmanoGYahemakiN^kiNiilasatkaTiM
kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavaM bhaje .. 4..

dharmasetupaalakaM svadharmamaarganaashanaM
karmapaashamochakaM susharmadhaayakaM vibhum.h .
svarNavarNasheshhapaashashobhitaa.ngamaNDalaM
kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavaM bhaje .. 5..

ratnapaadukaaprabhaabhiraamapaadayugmakaM
nityamadvitiiyamishhTadaivataM nira.njanam.h .
mR^ityudarpanaashanaM karaaladaMshhTramokshaNaM
kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavaM bhaje .. 6..

aTTahaasabhinnapadmajaaNDakoshasaMtatiM
dR^ishhTipaattanashhTapaapajaalamugrashaasanam.h .
ashhTasiddhidaayakaM kapaalamaalikaadharaM
kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavaM bhaje .. 7..

bhuutasa.nghanaayakaM vishaalakiirtidaayakaM
kaashivaasalokapuNyapaapashodhakaM vibhum.h .
niitimaargakovidaM puraatanaM jagatpatiM
kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavaM bhaje .. 8..

����������.. phala shruti ..

kaalabhairavaashhTakaM paThaMti ye manoharaM
GYaanamuktisaadhanaM vichitrapuNyavardhanam.h .
shokamohadainyalobhakopataapanaashanaM
prayaanti kaalabhairavaaMghrisannidhiM naraa dhruvam.h

.. iti shriimachha.nkaraachaaryavirachitaM shrii kaalabhairavaashhTakaM saMpuurNam

 

http://mailerindia.com/slokas/mantras/index.php?bhairava

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements

  • Narasimhaye: If you are able to talk to your or sister and your girl cousins, you will be able to speak to any girl you like. Don't be shy. Try to be confident in
  • arjun: sir please help me I cannot talk to any girl I'm not frank and I am very afraid of doing things I think what the world will think I don't have confide
  • Narasimhaye: I meant do Puja , not pika sorry.
%d bloggers like this: